Korte beschrijving van mijn professionele leven

 

Toen ik in de zomer van 1980 terugkeerde naar Nederland, betekende dat het einde van een bijzonder fijne reis van een jaar door Europa en Noord-Afrika.

 

Voordat ik deze reis maakte, heb ik in 1976 mijn studie aan de lerarenopleiding, het Mollerinstituut, afgerond, waar ik Nederlandse Taal en Geschiedenis studeerde. Daarna heb ik de doctoraalstudie “Oude Nederlandse Literatuur” aan de Radboud Universiteit te Nijmegen (1976-1979) gevolgd. Mijn bijvakken waren “Kunstgeschiedenis van de Middeleeuwen” en “Filosofie van de Middeleeuwen”.

 

Tijdens deze doctoraalstudie kwam ik in aanraking met het onderwerp “De ontdekking van het individu in de 12e eeuw”. De figuur Lancelot verandert in het laatste boek van de codex “Queeste de mort d’ Arthur” geleidelijk van een reactieve ridder in een individu dat over zichzelf en zijn gedrag nadenkt. Ik was gefascineerd door de impact die zelfreflectie heeft op een individu, zijn persoonlijke ontwikkeling en zijn gedrag. Deze fascinatie heeft uiteindelijk geleid tot mijn promotieonderzoek.

 

In januari 1981 begon mijn professionele leven als docent. De eerste jaren functioneerde ik als docent Nederlands in de bovenbouw van de Middelbare school. Van 1990 tot 2019 heb ik als docent Communicatie en als docent Communicatieve en Sociale vaardigheden aan het Hoger onderwijs deelgenomen bij de faculteit Engineering, Fontys Hogescholen te Eindhoven. In oktober 2019 bereikte ik de pensioengerechtigde leeftijd.

 

 In 1995 werd ik benoemd als docent Communicatie bij de studierichting Werktuigbouwkunde. Een van mijn taken was het ontwikkelen en verzorgen van een nieuw moduul, waarin de ontwikkeling van Sociale en Communicatieve Vaardigheden gerelateerd aan de ontwikkeling van persoonlijke kwaliteiten (SCV moduul), het hoofdthema was. Omdat het een nieuw moduul was, kon elke SCV docent zijn eigen weg volgen. Ik koos voor een nadruk op intra-persoonlijke ontwikkeling, voor het vinden van de weg naar zelfkennis. Ervaring opdoen met je persoonlijke kwaliteiten en openstaan voor je persoonlijke ontwikkeling, waren essentieel in het moduul.

 

Rond 2006 ontstond bij mij de behoefte aan een diepgaand onderzoek naar het “weten hoe” de persoonlijke ontwikkeling van studenten in een technische studie te stimuleren. Dit leidde tot mijn (externe) promotieonderzoek aan de Graduate School for Humanities, Tilburg University: “Bewust Ontwikkelen Stimuleren. Bewegingsmechanisme in Techniek Onderwijs” dat ik op 12 april 2017 heb voltooid. (BOS-model, SCD-model (Engels).

 

Tien jonge technische studenten besloten om op geheel vrijwillige basis en buiten de lestijden, enthousiast aan het onderzoek deel te nemen.

 

Onderwijs heeft mij altijd aangetrokken. Technologie speelt een belangrijke rol in onze wereld. Bewuste persoonlijke ontwikkeling leidt mogelijk tot bewuste keuzes. Niet alleen op persoonlijk vlak, maar ook op professioneel gebied.

 

 

 

Dr. Rosalie van Baest